Stichting 113Online biedt mensen met suïcidale gedachten en/of gedrag, betrokkenen en nabestaanden de mogelijkheid om via chat, e-mail of telefoon contact te leggen met professionele therapeuten en zorgvuldig getrainde vrijwilligers. Deze zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder, opgericht in 2009, krijgt nu nog subsidie van het Ministerie van VWS. Het is de bedoeling dat de stichting door de zorgverzekeraars gefinancierd gaat worden.

Uitdagingen

Voor een platform als 113Online is chat een logisch communicatiekanaal, zegt webcoördinator Anouk Romers. ‘Telefoneren voelt niet voor iedereen anoniem genoeg aan. Chatten is pas echt laagdrempelig: de totale anonimiteit en de afstand die het kanaal biedt, spreekt een groot deel van onze doelgroep erg aan. Daarnaast is het eenvoudiger om onopgemerkt een chatgesprek te voeren, dan te bellen.

’ De eerste maanden gebruikte 113Online een andere chatapplicatie, vertelt Romers. ‘Dat was geen succes. We konden de statistieken moeilijk bijhouden, doorverbinden ging vaak verkeerd, en vooral: het kwam regelmatig voor dat chatgesprekken zomaar werden verbroken of niet opgenomen konden worden. Dat leidde tot onrust en zorgen bij de vrijwilligers en professionals. Wij voeren lange, zware gesprekken over leven en dood; we mogen niet opeens wegvallen.’

113Online voert drie soorten chatgesprekken:

  • Ten eerste zijn er de crisis-chats, waarbij vrijwilligers een luisterend oor bieden aan met name mensen met suïcidale gedachten en/ of gedrag, en ook aan betrokkenen en nabestaanden.
  • Ten tweede zijn er de ingeplande therapie-chats van maximaal een uur, waarbij iemand samen met één van de zes psychologen van 113Online onderzoekt wat hij of zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is.
  • Ten slotte zijn er de advies-chats, ook met een psycholoog.

Hoe wordt de anonimiteit van de hulpvragers gewaarborgd?

113online waarborgt de anonimiteit van hulpvragers door gegevens niet te delen met derden en niet te bewaren. De Livecom applicatie biedt een unieke mogelijk van het anonimiseren van de chat gesprekken. Zo houden we wel een 360 graden kijk op onze chat statistieken maar blijft de anonimiteit gewaarborgd. Daarnaast bieden we hulpvragers de mogelijkheid om een zelfverzonnen naam te gebruiken bij de hulpverlening.

Gehele Case Study 113Online downloaden

Vul het formulier in om de gehele case study van 113Online per email te ontvangen.