Nederland kent sinds begin 2007 een staatssecretaris die zich bijzonder hard maakt voor een beter bereikbare overheid: Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Terecht hamert zij regelmatig op de onderwerpen “E-Overheid, Dienstverlening en Vermindering administratieve lasten”. Vorige week nog sprak zij de Kamer toe tijdens een Algemeen Overleg over (digitale) dienstverlening en regeldruk. Maar een vrolijk praatje was het niet: de staatssecretaris constateerde dat gemeenten, provincies en ministeries ver achterlopen wat betreft de toegankelijkheid van hun websites.

‘Toegankelijk’ houdt in dat een website voor iedereen – dus ook voor mensen met een handicap – bereikbaar moet zijn. Natuurlijk bestaan daar richtlijnen over, maar helaas lijkt slechts één provincie die gelezen te hebben. Bij de gemeenten is het nog erger: daar voldoet nauwelijks 2 procent van de websites aan de richtlijnen. Zes op de tien departementale sites krijgen eveneens een dikke onvoldoende. En de websites van politieke partijen? Die zijn allemaal even ontoegankelijk.

Live webchat is één van de manieren om online toegankelijkheid te vergroten. Denk aan mensen die zelfs een béétje last hebben met horen: voor hen vergt ‘even bellen met de gemeente’ heel wat moeite. Chatten kunnen ze makkelijker, en dat doen ze dan ook via de websites van bijvoorbeeld Antwoord Voor Bedrijven, de Gemeente Groningen, de Amsterdamse Dienst Wonen en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Dat kunnen ze dankzij alerte ambtenaren die geloofden in de kracht van LiveComs chatapplicatie.

Vóór haar staatssecretarisschap was mevrouw Bijleveld trouwens burgemeester van Hof van Twente. Rijst de vraag: hoe toegankelijk is www.hof-van-twente.nl? Mwah, dat valt tegen. Zeker weten we het niet, maar we denken niet dat de website de Bijleveld-toets doorstond. Wel moet gezegd worden dat Hof van Twente een GemGids-toepassing heeft, waardoor het digitaal loket gebruikmaakt van Google Maps. Da’s behoorlijk hip, en zeer toegankelijk. Nu nog live webchat erbij, en Hof van Twente krijgt een vinkje. Van LiveCom dan.